GitOps to nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą i aplikacjami za pomocą systemu kontroli wersji Git. Polega na wykorzystaniu repozytorium Git jako jedynego źródła prawdy dla całej infrastruktury i kodu aplikacji. Zmiany wprowadza się poprzez zatwierdzanie commitów, a narzędzia CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) automatycznie wdrażają te zmiany na odpowiednie środowisko zaczynając od testowego kończąc na produkcyjnym. GitOps integruje zarządzanie infrastrukturą z praktykami deweloperskimi, co pozwala na osiągnięcie większej przejrzystości, automatyzacji i spójności w procesach wdrożeniowych. Należy pamiętać jeszcze, że oprócz dużej liczby zalet każdy model operacyjny, który zostanie niepoprawnie zaimplementowany może za sobą nieść wiele zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z CyberSec.

GitOps for Azure Kubernetes Service - Azure Example Scenarios | Microsoft Learn
źródło: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/example-scenario/gitops-aks/gitops-blueprint-aks

Dlaczego GitOps zyskuje na popularności?

GitOps staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza w zespołach korzystających z chmury publicznej. Korzyści wynikające z tego podejścia obejmują:

 • Automatyzacja: Procesy CI/CD pozwalają na automatyczne wdrażanie zmian, co zwiększa efektywność i skraca czas wprowadzania nowych funkcji. Dzięki temu zespoły mogą szybciej reagować na zmieniające się wymagania biznesowe i błyskawicznie wdrażać poprawki oraz nowe funkcje.
 • Spójność: Wszystkie zmiany są zarządzane przez Git, co zapewnia, że każda zmiana jest zapisywana i można ją łatwo odtworzyć lub cofnąć. Umożliwia to utrzymanie spójnej wersji infrastruktury oraz aplikacji na różnych etapach rozwoju.
 • Transparentność: Cała historia zmian jest dostępna w repozytorium, co umożliwia śledzenie wprowadzonych modyfikacji i ich autorów. Przejrzystość tych zmian pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji systemu oraz łatwiejsze identyfikowanie przyczyn ewentualnych problemów.
 • Zwiększona kontrola: Dzięki GitOps, każda zmiana w infrastrukturze jest ściśle kontrolowana i zatwierdzana przez system kontroli wersji. Umożliwia to bardziej restrykcyjne podejście do zarządzania dostępem oraz zgodnością z politykami bezpieczeństwa.
 • Łatwiejsza skalowalność: Automatyzacja procesów wdrażania i zarządzania infrastrukturą umożliwia łatwiejsze skalowanie systemów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie.

Mimo licznych zalet, GitOps nie jest pozbawiony problemów. W praktyce, często okazuje się, że wdrażanie tego podejścia napotyka na różnorodne trudności.

Problemy związane z GitOps

Zalety opisane powyżej są niepodważalne i bardzo często tak kuszące, że wiele zespołów decyduje się na działanie zgodnie z założeniami, zakładając, że jest to krótka ścieżka do tego, aby rozwiązanie i kod tworzony przez zespół był: automatycznie budowany i uruchamiany, podlegał większej kontroli i widoczności dzięki temu, że wszystko przechodzi przez GITa. Na końcu zespół nie musi martwić się o dokumentację, bo przecież kod jest dokumentacją. Wszystko wydaje się jasne i proste. Co może pójść nie tak?

Bardzo często w trakcie “miodowego miesiąca” wszystko jest super i faktycznie cały zespół widzi wyłącznie plusy nowego modelu operacyjnego. Spotkałem się również z opiniami typu: “Jest super, działam dokładnie tak samo jak wcześniej, tylko teraz nikt nie zmusza mnie do siadania przy Confluence i aktualizowania dokumentacji”.

Jednakże, później często dochodzi do jakiegoś problemu, awarii czy incydentu. Weryfikując tę dokumentację, jaką jest kod, widzimy:

Czy zespół jest rzeczywiście przygotowany na takie wyzwania? Jakie kroki podjąć, aby uniknąć takich sytuacji?

 • Niejasne commit messages: Słabe opisy commitów, takie jak “Test”, “.”, “debug”, nie dostarczają żadnych informacji o wprowadzonych zmianach. Brak zrozumienia, co dokładnie zostało zmienione, może prowadzić do trudności w analizie kodu i identyfikacji źródeł błędów.
 • Brak szablonów i procedur: Procedury mergowania przekazywane ustnie, brak standardowych szablonów commitów czy pull requestów. Brak formalizacji tych procesów może prowadzić do niekonsekwencji i błędów podczas integracji zmian.
 • Chaos w repozytorium: Losowe pliki i nazwy zasobów, brak czytelnej struktury kodu IaC (Infrastructure as Code). Taka organizacja plików utrudnia zarządzanie i zrozumienie struktury projektu, co jest szczególnie problematyczne w dużych zespołach.
 • Brak dokumentacji: Brak plików README.md lub ich niekompletna zawartość typu “todo”. Bez odpowiedniej dokumentacji, nowe osoby w zespole mają trudności ze zrozumieniem architektury projektu oraz procesów wdrożeniowych.
Stop Writing Bad Commit Messages. Start following best practices for Git… | by Devin Soni | Better Programming
źródło: https://betterprogramming.pub/stop-writing-bad-commit-messages-8df79517177d

W efekcie, przy przeglądzie kodu w celu analizy bezpieczeństwa, na pytanie “pokażcie nam jak wygląda architektura infrastruktury” często otrzymujemy link do repozytorium z chaotycznie nazwanymi plikami i zasobami. Brak spójności i przejrzystości w repozytorium utrudnia ocenę bezpieczeństwa systemu oraz identyfikację potencjalnych luk.

Standardy w projektach open source

W projektach open source, które są aktywnie rozwijane przez społeczność, istnieją ścisłe reguły dotyczące jakości commitów. Commit messages muszą być informacyjne i spełniać określone standardy. Przykładowo, commity z niejasnymi opisami są automatycznie odrzucane, nawet jeśli zawierają implementację ważnych funkcji. Wysokie standardy jakości commitów w projektach open source są kluczowe, ponieważ:

 • Zwiększają przejrzystość: Każda zmiana jest dokładnie opisana, co ułatwia śledzenie historii projektu i zrozumienie wprowadzonych modyfikacji.
 • Umożliwiają efektywną współpracę: Jasne i zrozumiałe commit messages pozwalają innym deweloperom szybko zrozumieć, co zostało zmienione i dlaczego.
 • Zapewniają spójność: Stosowanie standardowych szablonów i procedur commitowania minimalizuje ryzyko błędów i nieporozumień.

Przykłady dobrych praktyk w projektach open source obejmują:

 • Stosowanie opisowych commit messages, które jasno wskazują, co zostało zmienione i dlaczego.
 • Używanie szablonów pull requestów, które zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji i testowania zmian.
 • Regularne przeglądy kodu przez członków społeczności, co pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości projektu.
źródło: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/CONTRIBUTING.md

Standardy w Twoich projektach

Analizując wiele projektów biznesowych i rozmawiając z zespołami projektowymi (w wielu obszarach, nie tylko telco 🙂 ) można odnieść wrażenie, że rozwój aplikacji i rozwiązań biznesowych nie przystaje do standardów, które starają się śrubować społeczności OpenSource.

Z czego to wynika? Czy krytyczność i ważność projektów korporacyjnych ma mniejsze znaczenie aniżeli projekty, które są rozwijane przez entuzjastów na GitHubie? Pewnie sprawa dyskusyjna a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia 🙂

Nie mniej jednak częsta rotacja, natłok pracy i ilości ticketów do obsłużenia oraz ściganie się aby konkurencja nie wdrożyła zmiany przed nami prowadzi do problemów takich jak:

 • Brak formalnych procedur: Brak standardowych procedur zarządzania zmianami i integracją, co prowadzi do niekonsekwencji i błędów w procesie wdrożeniowym.
 • Niedostateczna dokumentacja: Brak pełnej dokumentacji procesów i architektury, co utrudnia zrozumienie i zarządzanie projektem.
 • Słabe commit messages: Niejasne opisy commitów, które nie dostarczają wystarczających informacji o wprowadzonych zmianach.

a to już jest bardzo duże zagrożenie dla procesu GitOps, przez które w dłuższym okresie czasu możemy obserwować więcej negatywnych skutków niż tych pozytywnych.

A czy wiesz, że dobra praktyka jest posiadanie pliku SECURITY.md?

Plik SECURITY.md jest coraz częściej uznawany za dobrą praktykę w projektach zarówno open source, jak i korporacyjnych. Służy on do dokumentowania polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem projektu. Oto kilka powodów, dla których warto go mieć:

 • Zwiększa świadomość bezpieczeństwa: Posiadanie pliku SECURITY.md pomaga zespołowi być bardziej świadomym zagadnień związanych z bezpieczeństwem i promuje najlepsze praktyki.
 • Jasne wytyczne dla zespołu: W projektach open source, plik ten dostarcza społeczności informacji na temat zgłaszania podatności oraz procedur bezpieczeństwa, co ułatwia zarządzanie incydentami.
 • Ułatwia współpracę: Dokumentując polityki bezpieczeństwa, organizacje mogą łatwiej współpracować z innymi podmiotami, zapewniając spójność i przejrzystość działań.
 • Buduje zaufanie: Przejrzystość w zakresie polityk bezpieczeństwa buduje zaufanie użytkowników i partnerów do projektu.

Przykładowa zawartość pliku SECURITY.md może obejmować:

 • Informacje kontaktowe dla zgłaszania luk bezpieczeństwa.
 • Procedury postępowania w przypadku wykrycia podatności.
 • Zasady dotyczące audytów bezpieczeństwa.
 • Wytyczne dotyczące bezpiecznego kodowania i konfiguracji.
źródło: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/SECURITY.md

Podsumowując, GitOps to potężne narzędzie (lub model operacyjny, kto jak woli), które może znacznie usprawnić procesy wdrażania i zarządzania infrastrukturą. Jednak aby w pełni wykorzystać jego potencjał, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich praktyk i standardów, w tym dbałość o dokumentację, jasne commit messages i spójność w repozytorium. Dodatkowo, wprowadzenie pliku SECURITY.md może znacząco poprawić zarządzanie bezpieczeństwem projektu, zapewniając przejrzystość i spójność w podejściu do kwestii bezpieczeństwa.

Tags: